Loading…

XML-kataloget

Udstiller XML-skemaer for data som udveksles i det offentlige.

Søg efter ressource:

24614 resultater fundet

AArsopgoerelseBarselsdagpengeBeloeb

Oprettet:22-08-2017 08:58:12

Barselsdagpenge B-indkomst.

AArsopgoerelseSygedagpengeBeloeb

Oprettet:22-08-2017 08:54:40

Sygedagpenge, B-indkomst.

PersonligIndkomstPrivatDagplejeHushjaelpBeloeb

Oprettet:22-08-2017 08:50:33

Beløb der udgør indkomst ved privat dagpleje, vederlag fra foreninger på under 1.500 kr. for udført arbejde, værdien af visse uafdækkede...

PersonligIndkomstLoenIndkomstBeloeb

Oprettet:22-08-2017 08:46:28

Beløb der udgør løn, tabt arbejdsfortjeneste og lign., herunder feriegodtgørelse og tilskud fra arbejdsgiver, værdi af fri bil (firmabil...

KA 965_370 - Klageskema til Borgerrådgivningen Næstved Kommune (Næstved Kommune)

Oprettet:21-08-2017 09:26:46

Strukturen indeholder blanket KA 965_370 - Klageskema til Borgerrådgivningen Næstved Kommune. Dette er en specialblanket for Næstved Kom...

Klage over Næstved kommunes Center for Trafik og Ejendomme indikator

Oprettet:21-08-2017 09:14:45

Entydig angivelse af, om en klage til Næstved Kommune drejer sig om Center for Trafik og Ejendomme.

Klage over Næstved kommunes Center for Sundhed og Ældre indikator

Oprettet:21-08-2017 09:11:44

Entydig angivelse af, om en klage til Næstved Kommune drejer sig om Center for Sundhed og Ældre.

Klage over Næstved kommunes Center for Politik og Udvikling indikator

Oprettet:21-08-2017 09:07:53

Entydig angivelse af, om en klage til Næstved Kommune drejer sig om Center for Politik og Udvikling.

Klage over Næstved kommunes Center for Plan og Miljø indikator

Oprettet:21-08-2017 09:03:29

Entydig angivelse af, om en klage til Næstved Kommune drejer sig om Center for Plan og Miljø.

Klage over Næstved kommunes Center for Koncernservice og Økonomi indikator

Oprettet:21-08-2017 09:00:04

Entydig angivelse af, om en klage til Næstved Kommune drejer sig om Center for Koncernservice og Økonomi.