Loading…

XML-kataloget

Udstiller XML-skemaer for data som udveksles i det offentlige.

Søg efter ressource:

24377 resultater fundet

BS 374 - Anmeldelse af krav vedrørende boligydelses-/boligsikringslån i forbindelse med dødsfald

Oprettet:27-03-2017 15:42:10

Strukturen indeholder blanket BS 374 - Anmeldelse af krav vedrørende boligydelses-/boligsikringslån i forbindelse med dødsfald. Blankett...

BS 375 - Anmeldelse af krav vedrørende boligydelses-/boligsikringslån i forbindelse med salg/flytning

Oprettet:27-03-2017 15:38:02

Strukturen indeholder blanket BS 375 - Anmeldelse af krav vedrørende boligydelses-/boligsikringslån i forbindelse med salg/flytning. Bla...

BS 901_217 - Godkendelse af boliglejemål (Helsingør Kommune)

Oprettet:27-03-2017 15:14:38

Strukturen indeholder blanket BS 901_217 - Godkendelse af boliglejemål. Specialblanket til Helsingør Kommune. Nyt i denne version: Bolig...

SP 930_849 - Ansøgning om fribefordring til praktiserende læge eller nærmeste relevante speciallæge (Jammerbugt Kommune)

Oprettet:27-03-2017 15:10:39

Strukturen indeholder blanket SP 930_849 - Ansøgning om fribefordring til praktiserende læge eller nærmeste relevante speciallæge. Speci...

Varig lidelse beskrivelse tekst

Oprettet:27-03-2017 15:03:34

Beskrivelse af en varig lidelse.

BS 345_185 - Ansøgningsskema om lån eller garanti for lån til beboerindskud, for Tårnby Kommune

Oprettet:27-03-2017 14:01:47

Strukturen indeholder blanket BS 345_185 - Ansøgningsskema om lån eller garanti for lån til beboerindskud. Dette er en specialblanket fo...

Bolig identifikator

Oprettet:27-03-2017 13:53:34

Entydig identifikation af en lejlighed indenfor et boligselskab

FO 005 - Erklæring om indhentelse af børneattest

Oprettet:21-03-2017 09:00:46

Strukturen indeholder blanket FO 005 - Erklæring om indhentelse af børneattest. Blanketten indgår i KL's blanketsamling. Nyt i denne ver...

Kontaktformular jobpræmieordning emne kode

Oprettet:15-03-2017 11:37:05

Entydig angivelse af emne for kontakt til Jobpræmieordning. Valgmuligheder: Kode 1: Optagelse i ordningen; Kode 2: Udbetaling af jobpræm...

BY 921_561 - Ansøgning til Esbjerg Kommune om etablering af ny boring (Esbjerg Kommune)

Oprettet:12-03-2017 23:08:13

Strukturen indeholder blanket BY 921_561 - Ansøgning til Esbjerg Kommune om etablering af ny boring. Specialblanket til Esbjerg Kommune